Formål:

At give deltageren færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, herunder planlægning, risikovurdering, evakuering, evakuering og redning af kollega, i sele eller med båre, ved brug af firben, rebspil, samt sikkerhedsline eller faldblok. Deltageren skal udvælge egnet udstyr til nedfiring og ophaling, samt anvende det korrekt og yde førstehjælp.

Deltageren får færdigheder i brug af detekteringsudstyr, samt fuld åndedrætsbeskyttelse, flugtapparater og airline "slangeforsynet åndedrætsværn".

Varighed: 2 dage

Kursus filer