SAT-Training tilbyder samtlige kursusmoduler til vindmølleindustrien indenfor GWO - Global Wind Organisation kursuspakke. Vi anvender erfarne instruktører, samt det bedste udstyr på vores kurser. Vi kan tilbyde denne træning på vores lokaliteter i Esbjerg, Korsør og Käringön i Sverige. Se de enkelte kursusmoduler herunder, og find det kurssted og kursusmodul som opfylder dine ønsker.

Formål: At gøre deltagerne i stand til at udføre brandbekæmpelse og give en hurtig og korrekt vur

Formålet med dette modul er at genopfriske deltagerne, sådan han stadig er i stand til at udføre

Formålet med dette modul er at yde sikker og effektiv førstehjælp i vindmølle industrien/vindmøll

Formålet med dette modul er at genopfriske tidligere indlært stof så deltagere, der arbejder i vi

Formålet med disse moduler er give kursisterne bevidstheden gennem teoretisk og praktisk træning

Formålet med dette modul er at genopfriske deltagernes bevidsthed om positiv adfærd i forbindelse

Formålet med dette modul er at give deltagere, der arbejder i vindmølleindustrien, viden og færdi

Formålet med dette modul er at genopfriske deltageren, der arbejder i vindmølleindustrien, med vi

Kursisten kan udføre en plan for evakuering af en kollega som er beskyttet af faldsikringsud

Formålet med dette modul er at genopfriske deltagerne så han stadig er i stand til at bruge grund

At give deltageren færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, herunder planlægning, risikovurdering, evakuering...
På kurset får deltageren genopfrisket færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, her under planlægning, risikovurdering...