Formål:

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til at tage kommandoen over en FRB - Fast Rescue Boat under normale og unormale forhold.

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i understående formular.