At genopfriske kursistens viden, færdigheder og holdninger, således at kursisten opfylder minimumskravene for grundlæggende sikkerhedstræning for søfarende i henhold til Sektion A-VI/1-1 i STCW Konventionen.