Formål:

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger om redningsbådene anvendelse og brug, således at han/hun vil være i stand til at tage kommandoen over redningsbåden i tilfælde af evakuering fra platformen.

Varighed: 2 dage

Kursus filer