Formål:

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger i HUET - Helicopter Under Water Escape Training, som sætter vedkommende i stand til aktivt at foretage forholdsregler i forbindelse med en nødlanding af en helikopter. Under de realistiske træningsmoduler anvender vi både SWET - Shallow Water Egress Trainer, samt HUET - Helicopter Under Water Escape Training Simulator. 

Varighed: 1 dag