Formål

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger inden for om-råderne helikopterhandling offshore, således at kursisten vil være i stand til at kende de pligter og ansvarsområder der påhviler en HLO, samt have viden om de brandsluknings- og redningsmidler der forefindes offshore på eller i umiddelbar nærhed af helidækket.

Varighed: 2 dage

Kursus filer