Formål:

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til brandbekæmpelse offshore, således at han bliver i stand til at deltage i slukning af ildebrand offshore iført røgdykkerudstyr.

Kursus filer

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i understående formular.